Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.03.2021

Dodatok č. 1

303/2020/D1/2021

234 852,84 EUR

VAAT, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.03.2021

Dodatok č. 20

312/2007/D20 2021

1 862,20 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

43/2021/RSM

Neuvedené

Janka Mičková

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

44/2021/RSM

Neuvedené

Margita Habšudová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2021

Zmluva o bežnom účte

1503/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2021

Zmluva o dielo

292/2020

208 062,10 EUR

USD Lučenec s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

20/2021/RSV

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

18/2021/RSV

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

23/2021

Neuvedené

Ing. Danka Balalová

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2021

Dodatok č. 1

424/2020/D1/OddVÚP

26 730,31 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021/VO

13 800,00 EUR

Energotel, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

32/2021/OddK

3 400,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2021

Rámcová dohoda

50/2021

29 100,00 EUR

TOP SERVIS IT a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2021

ZMLUVA O PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ

52/2021/RSM

400 000,00 EUR

Správcovský dom, k.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2021

Zmluva o dielo

303/2020

203 935,72 EUR

VAAT, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.02.2021

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

26/2021

11,38 EUR

Peter Slabý, Mgr. Danka Slabá

Mesto Dubnica nad Váhom

17.02.2021

Rámcová dohoda

45/2021

1 197,23 EUR

TOP SERVIS IT a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.02.2021

Zmluva o dielo

46/2021

558 474,00 EUR

SPORT Construction a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.02.2021

NAJOMNA ZMLUVA

31/2021/RSM

90,00 EUR

Vlastníci bytov a NP v bytovom dome s. č. 954/3, Pod Hájom, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

15.02.2021

Zmluva o dielo

30/2021

779 280,00 EUR

STROJSTAV spol. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.02.2021

Zámenná zmluva

25/2021

7 057,70 EUR

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom,

Mesto Dubnica nad Váhom

10.02.2021

Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb

382/2020/RSM

1 000,00 EUR

Občianske združenie WellGiving

Mesto Dubnica nad Váhom

10.02.2021

Dodatok č. 1/2021

302/2020/D1/2021

18 552,12 EUR

DOSA Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2021

Rámcová dohoda

35/2021

8 638,00 EUR

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2021

Zmluva č. 27/2021 oddS o poskytnutí dotácie v roku 2020

27/2021/OddŠ

4 300,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: