Obsah

Andrea Kmošková


Úloha v org. štruktúre

Ekonomické oddelenie - Odborný referent daní a poplatkov