Obsah

Ekonomické oddelenie

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Michalička Marián, Ing. Vedúci ekonomického oddelenia +421424455735
Kováčová Lenka, Ing. Odborný referent podnikateľskej činnosti +421424455774
Magdolen Marian, Ing. Odborný referent vymáhania pohľadávok +421424455716
Beňová Soňa, Ing. Odborný referent daní a poplatkov +421424455784
Kmošková Andrea Odborný referent daní a poplatkov +421424455781
Mihálechová Michaela, Bc. Odborný referent daní a poplatkov +421424455734
Kuricová Eva Odborný referent daní a poplatkov +421424455748
Polčáková Gabriela odborný referent hlavnej pokladne +421424455730

Podriadené organizačnej zložke