Obsah

Ekonomické oddelenie

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Michalička Marián, Ing.Vedúci ekonomického oddelenia+421424455735
Kováčová Lenka, Ing.Odborný referent podnikateľskej činnosti+421424455774
Magdolen Marian, Ing.Odborný referent vymáhania pohľadávok+421424455716
Beňová Soňa, Ing.Odborný referent daní a poplatkov+421424455784
Kmošková AndreaOdborný referent daní a poplatkov+421424455781
Mihálechová Michaela, Bc.Odborný referent daní a poplatkov+421424455734
Kuricová EvaOdborný referent daní a poplatkov+421424455748
Polčáková Gabrielaodborný referent hlavnej pokladne+421424455730

Podriadené organizačnej zložke