Obsah

Bc. Sidónia Nováková


Úloha v org. štruktúre

Školský úrad a oddelenie školstva - Odborný referent oddelenia školstva