Obsah

Školský úrad a oddelenie školstva

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Bunčáková Zdena, Mgr. Vedúci ŠÚ a odd.školstva 042 4455 785
+421 918 117 044
Vargová Jana, RNDr. riaditeľka ZŠ s MŠ Centrum I 042 4420400
+421 918 247 522
Bača Oto, Mgr. riaditeľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 042 4441 095
+421 905 319 213
Bardyová Marta, Mgr. riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom 042 4422875
+421 905 789 828
Polakovičová Viera, Mgr. riaditeľka MŠ Centrum II 042 4421185
+421 905 639 408
Kulhánková Eva, Mgr. riaditeľka ZUŠ 042 4421191
0905 423 475
Rajcová Zuzana, Mgr. riaditeľka CVČ 042 4422765
Nováková Sidónia, Bc. Odborný referent oddelenia školstva +421 42 4455712
Šuvarová Jana, Ing. OR oddelenia školstva 042 4455 712