Obsah

Školský úrad a oddelenie školstva

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Bunčáková Zdena, Mgr.Vedúci ŠÚ a odd.školstva042 4455 785
+421 918 117 044
Vargová Jana, RNDr.riaditeľka ZŠ s MŠ Centrum I042 4420400
+421 918 247 522
Bača Oto, Mgr.riaditeľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II042 4441 095
+421 905 319 213
Bardyová Marta, Mgr.riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom042 4422875
+421 905 789 828
Polakovičová Viera, Mgr.riaditeľka MŠ Centrum II042 4421185
+421 905 639 408
Provazníková Naděžda, Mgr.riaditeľka ZUŠ042 4421191
Rajcová Zuzana, Mgr.poverená riadením CVČ042 4422765
Nováková Sidónia, Bc.Odborný referent oddelenia školstva+421 42 4455712
Didiová Iveta, Mgr.Odborný referent oddelenie školstva+421 42 4455712