Obsah

JUDr. Juraj Džima


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie majetkovo právne - Právny zástupca mesta