Obsah

Oddelenie majetkovo právne

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Dohnanský Milan, Ing.Odborný referent organizačných činností+421424455783
Orgoníková Iveta, JUDr.Vedúci odd. majetkovo-právneho+421424455739
Džima Juraj, JUDr.Právny zástupca mesta+421424455739
Michalíková Monika, Mgr.Odborný referent správy majetku+421424455720
+421 918 117 052
Dubačová Danka, Ing.Odborný referent správy pozemkov+421424455767