Obsah

Oddelenie majetkovo právne

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Toman Martin Odborný referent organizačných činností +421424455783
Orgoníková Iveta, JUDr. Vedúci odd. majetkovo-právneho +421424455739
Džima Juraj, JUDr. Právny zástupca mesta +421424455739
Michalíková Monika, Mgr. Odborný referent správy majetku +421424455720
+421 918 117 052
Dubačová Danka, Ing. Odborný referent správy pozemkov +421424455767