Obsah

Mgr. Dana Homolová


Úloha v org. štruktúre

Strategický rozvoj; Projektové manažérstvo - Odborná referentka strategického rozvoja a projektového manažérstva