Obsah

Oddelenie strategického rozvoja a VO

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Granátová Eva, Ing. Vedúci strategického rozvoja a VO 042 4455745
+421 918 117 053
Homolová Dana, Mgr. Odborný referent strategického rozvoja 042 4455773
Petrušová Naďa, Ing. Odborný referent strategického rozvoja 042 4455 773
Ďurík Peter, Mgr. Odborný referent verejného obstarávania +421 42 4455 773