Obsah

Mgr. Ivana Waleková


Úloha v org. štruktúre

ŠZ Prejta - Socálna pracovníčka