Obsah

Mgr. Ivana Waleková


Úloha v org. štruktúre

Špecializované zariadenie Prejta - Socálna pracovníčka
Prejtská 131/152, Dubnica nad Váhom