Obsah

Mgr., LicAc. Jiří Alexa


Úloha v org. štruktúre

Dubnické múzeum - Historik umenia