Obsah

Mgr. Monika Michalíková


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie majetkovo právne - Odborný referent správy majetku