Obsah

Mgr. Monika Prostináková


Úloha v org. štruktúre

DUMAT m.p.o. - referent správy bytov a nebytových priestorov