Obsah

DUMAT m.p.o.

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Jurisová Iveta, Ing. Riaditeľka DUMAT m.p.o. 042 4441395
+421 918 402 130
Máleková Natália, Ing. Sekretariát riaditeľa, personalistka +421 907 713 053
Prostináková Monika, Mgr. referent správy bytov a nebytových priestorov +421 907 706 450
Hostačná Eva, Ing. Ekonomické oddelenie +421 908 753 515
Šišková Danka, Bc. Ekonomické oddelenie 042 4441395
Mišovec Peter Energetik +421 907 132 322
Freyer Ľubomír majster +421 907 713 048
Vokel Pavol maliar-murár 042 4422539
+421 907 712 613
Molec Miroslav vodoinštalatér +421 907 712 195
Madaj Anton Samostatný elektrotechnik - Paragraf 22 +421 907 712 254