Obsah

Mgr. Viera Polakovičová


Úloha v org. štruktúre

Školský úrad a oddelenie školstva - riaditeľka MŠ Centrum II