Obsah

Mgr. Zuzana Rajcová


Úloha v org. štruktúre

Školský úrad a oddelenie školstva - poverená riadením CVČ