Obsah

MUDr. Ján Tholt


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 6 - nezávislý