Obsah

Pavol Mikula


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie IT - Odborný referent IT