Obsah

Peter Sojčík


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 7 - nezávislý