Obsah

Mesto hľadá odborného referenta účtovníctva

Typ: ostatné
Mesto hľadá odborného referenta účtovníctva 1 Mesto Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru nového kolegu alebo kolegyňu na pracovnú pozíciu odborný/á referent/ka účtovníctva, s termínom nástupu dohodou.

Miesto výkonu práce:             Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:     hlavný pracovný pomer
Termín nástupu:                     dohodou

Plat: v zmysle  zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Osobné ohodnotenie.

Pracovná  náplň

Odborný referent účtovníctva:

 • eviduje, kontroluje a účtuje prijaté dotácie, zodpovedá za ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
 • vykonáva transfery poskytovaných prostriedkov z rozpočtu mesta rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a vedie ich evidenciu,
 • vykonáva transfer dotácií na prenesený výkon štátnej správy,
 • úzko spolupracuje s oddelením školstva a ekonomickými oddeleniami rozpočtových organizácií,
 • zúčtováva príjmy rozpočtových organizácií a vedie ich evidenciu,
 • identifikuje prijaté platby na vybraných účtoch mesta a zabezpečuje včasný transfer prostriedkov,
 • zúčtováva predpis platieb za miestne dane,
 • účtuje splátky úverov a vedie ich evidenciu,
 • vykonáva kontrolu účtovania miezd,
 • vedie evidenciu platieb cez platobný terminál,
 • vedie evidenciu bankových výpisov a zodpovedá za ich korektný import do informačného systému,
 • účtuje platby prijaté do pokladne mesta,
 • realizuje platby prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • spolupracuje pri účtovných závierkach a audite účtovníctva.

Kvalifikačné predpoklady

 • Minimálne vzdelanie stredoškolské s maturitou.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • mesačné odmeny na základe plnenia pracovných úloh a stanovených kritérií.
 • dovolenka nad rámec stanovený zákonom.
 • pružný pracovný čas.
 • ďalšie príspevky v zmysle kolektívnej zmluvy a zásad používania sociálneho fondu

Znalostné a iné predpoklady

 • Znalosť slovenskej účtovnej a daňovej legislatívy.
 • Znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť zákona o rozpočtových pravidlách a účtovníctve výhodou.
 • Znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií výhodou.

Kritériá a požiadavky

 • schopnosť tímovej práce,
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore,
 • analytické schopnosti
 • schopnosť riešenia problémov
 • komunikatívnosť, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • precíznosť, organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • pokročilé zručnosti MS Office,
 • bezúhonnosť.

Informácie o zasielaní žiadostí:

 1. K  žiadosti je potrebné doložiť:
 • profesijný životopis,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.
 1. Žiadosti zasielajte do 26.11.2023 vrátane na adresu:

Mestský úrad

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo

e-mail: michaela.masrnova@dubnica.eu

informácie: 042/4455771


Vytvorené: 25. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2023 13:22
Autor: Ľubomír Bobák