Obsah

Rozhodnite, ktoré projekty získajú finančnú podporu v rámci Participatívneho rozpočtu mesta 2024. Verejná prezentácia projektov už 12. júna

Typ: ostatné
Rozhodnite, ktoré projekty získajú finančnú podporu v rámci Participatívneho rozpočtu mesta 2024 Prihlasovanie projektov do Participatívneho rozpočtu mesta 2024 máme za sebou. O tom, ktoré z nich získajú podporu od mesta, rozhodnete vy, občania.

V roku 2024 prerozdelí mesto Dubnica nad Váhom prostredníctvom Participatívneho rozpočtovania na prospešné projekty obyvateľov až 25 000 eur, pričom jeden projekt môže získať podporu maximálne 5000 eur. „Sme veľmi radi, že aj v tomto roku sa zapojili obyvatelia s množstvom dobrých nápadov, ktoré pomôžu zlepšiť komunitný život či verejné priestory. Ďakujeme im za ich snahu a ochotu venovať svoj voľný čas myšlienke zveľaďovania a zlepšovania svojho okolia. Teraz je rad už len na samotných obyvateľoch, ktorí rozhodnú o tom, ktoré projekty napokon podporíme,“ priblížila viceprimátorka Andrea Blajsková a zároveň pozvala Dubničanov aj na verejnú prezentáciu projektov, ktorá sa z organizačných príčin presunula na 12. júna 2024.

Kto a ako môže hlasovať?

Hlasovať môže každý obyvateľ Dubnice nad Váhom, ktorý dovŕšil vek 15 rokov. Na hlasovacom lístku je potrebné označiť presne 3 projekty, ktoré by mali byť podľa vás v našom meste zrealizované. Hlasovacie lístky môžete nájsť, vyplniť a rovno aj odovzdať v čase úradných hodín na Mestskom úrade Dubnica nad Váhom do hlasovacej urny vo vestibule, prípadne v spoločenskom dome v mestskej časti Prejta.

Hlasovací lístok ako aj informácie o jednotlivých projektoch nájdete na www.dubnica.eu a zverejnené budú aj pri oboch hlasovacích urnách. 

Hlasovať môžete aj elektronicky – cez internet na stránke www.dubnica.hlasobcanov.sk. Upozorňujeme však, že každý občan môže hlasovať len jedenkrát a preto je potrebné si vybrať, či chcete zahlasovať fyzicky (hlasovací lístok) alebo elektronicky (na vyššie uvedenej webovej stránke).

Verejná prezentácia projektov:

12. jún 2024 o 17.00 h v prezentačnej miestnosti domu kultúry (na prízemí vľavo). Na stretnutí si budete môcť vypočuť bližšie informácie o jednotlivých projektoch od samotných predkladateľov.

Hlasovanie:

10. – 23. jún 2024 (fyzicky alebo on-line hlasovaním)

Srdečne pozývame všetkých zapojiť sa do hlasovania – práve vy môžete rozhodnúť, ktoré projekty budú v našom meste zrealizované.

Za ktoré projekty je možné hlasovať?

Hľadanie tajnej únikovej chodby a 3D model Dubnického kaštieľa

Projekt je zameraný na testovanie prítomnosti podzemných priestorov v lokalite Dubnického kaštieľa neinvazívnymi metódami (mikrogravimetrický prieskum a georadarový prieskum). Cieľom projektu je prieskum podzemia a v prípade podozrenia na prítomnosť podzemných priestorov overenie ich existencie použitím endoskopickej kamery. Prieskum vyplýva z povestí, ktoré hovoria o existencii únikovej chodby, ktorá viedla z Dubnického kaštieľa.

predkladateľ a požadovaná suma: Lenka Paláčiková - 5000 €

 

Psí park s príslušenstvom

Cieľom projektu je vybudovanie ohradeného parku pre psíkov na trávnatej ploche pri na sídlisku Centrum II pri bytovom dome č. 99. Súčasťou ohradeného parku bude aj prístrešok, lavičky, či nádoby na exkrementy vrátane vreciek.

predkladateľ a požadovaná suma: Gabriela Bokorová  - 5000 €

 

Skrášlime si kvetinovú fontánu

Na sídlisku Pod kaštieľom pri obchode „Plecháč“ sa nachádza murovaný záhon s výsadbou. V minulosti tu bola vodná fontána a dnes je to záhon so zanedbanou výsadbou a miesto stretnutí občanov s nevhodným správaním. Ako obyvatelia sídliska by sme tu chceli vysadiť kvetinovú fontánu, ktorá by tešila všetkých okoloidúcich občanov. Záhon by sme radi vyčistili, ohradili okrasným plotom, odstránili staré lavičky a do záhonu dosadili nové rastliny.

predkladateľ a požadovaná suma: Lýdia Milistenferová – 5000 €

 

Dažďová záhradka

V rámci projektu nainštalujeme do priestoru pozemku školy zbernú nadzemnú nádrž na dažďovú vodu, v ktorej bude dažďová voda zachytávaná z časti striech telocviční. Zachytená voda bude slúžiť na zavlažovanie vyvýšených záhonov, v ktorých budú pestovať žiaci ZŠ s MŠ Pavla Demitru okrasné aj úžitkové rastliny.

predkladateľ a požadovaná suma: SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou Pavla Demitru  – 5000 €

 

Dočasný domov pre labkáčov

Cieľom projektu je v zimných mesiacoch zabezpečiť vykurovaný priestor pre zvieratá so zdravotnými problémami, resp. pre zvieratá po operáciách v podobe mobilného domu alebo obytného kontajneru. Týmto zvieratám pobyt vo vykurovanom priestore počas zimných mesiacov výrazne pomôže v rekonvalescencii.

predkladateľ a požadovaná suma: Farma v údolí, o. z. – 5000 €

 

Odhlučnenie tried v ZUŠ

Projekt zabezpečí materiálne zabezpečenie pre realizáciu odhlučnenia stien medzi triedami hudobných nástrojov s vysokou hlučnosťou a tým zabezpečíme pre deti nerušené vzdelávanie na Základnej umeleckej škole. ZUŠ bola presťahovaná do krajších a väčších priestorov v mestskom dome kultúry. Po zabehnutí školy do plnej prevádzky sme zistili, že viaceré priečky neboli budované na prítomnosť hudobných nástrojov a dostatočne nepohlcujú zvukové frekvencie.

predkladateľ a požadovaná suma: Rodičovské združenie pri ZUŠ Dubnica nad Váhom – 5000 €


Vytvorené: 6. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2024 9:30
Autor: Mária Škvarová