Obsah

Samospráva prijme do pracovného pomeru opatrovateľku v domácnosti

Typ: ostatné
Samospráva príjme do pracovného pomeru opatrovateľku v domácnosti 1 Miestom výkonu práce je Dubnica nad Váhom, ide o hlavný pracovný pomer s termínom nástupu dohodou.

Plat: v zmysle  zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pracovná  náplň:

 • služba pre imobilných občanov v ich domácnosti,
 • obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v ich domácnosti,
 • komplexná starostlivosť o domácnosť klienta, základné sebaobslužné úkony, základné sociálne aktivity.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • alebo osvedčenie/certifikát o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Kritériá a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce,
 • empatia a trpezlivosť, zodpovednosť,
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, precíznosť,
 • organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • bezúhonnosť.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • dovolenka nad rámec stanovený zákonom,
 • ďalšie príspevky v zmysle kolektívnej zmluvy a zásad používania sociálneho fondu.

Informácie o zasielaní žiadostí:

K  žiadosti je potrebné doložiť:

 • profesijný životopis,
 • doklad o nadobudnutom vzdelaní – certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti môžu uchádzači zasielať do 30. novembra 2023 vrátane na adresu Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne e-mailom na michaela.masrnova@dubnica.eu.

Viac informácií o pracovnej pozícií získate na tel. čísle 042/4455771.


Vytvorené: 7. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 11. 2023 8:04
Autor: Mária Škvarová