Obsah

Vďaka verejnému obstarávaniu mesto ušetrilo už viac ako 1,5 milióna eur

Typ: ostatné
Vďaka verejnému obstarávaniu mesto ušetrilo už viac ako 1,5 milióna eur 1 V júni 2020 vzniklo na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom nové oddelenie verejného obstarávania. Za rok a pol svojej existencie dokázalo ušetriť už viac ako 1,5 milióna eur. Touto sumu môže samospráva čiastočne pokryť náklady napr. na rekonštrukciu námestia.

Úspora dosiahnutá verejným obstarávaním za aktuálne končiaci rok presahuje sumu 700-tisíc eur. „Najväčšie rozdiely medzi predpokladanou hodnotou zákazky a reálne obstaranou cenou - teda najväčšiu úsporu, sa nám podarilo dosiahnuť napr. v rámci obstarávania zhotoviteľa rekonštrukcie športoviska na ZŠ s MŠ Pod hájom (úspora 84-tisíc eur) či zhotoviteľa rekonštrukcie parkovísk a chodníkov (86-tisíc eur),“ vysvetlila Eva Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta.

V roku 2021 oddelenie vyhlásilo 55 verejných obstarávaní na zhotoviteľov prác alebo dodávateľov tovarov či služieb. Na každom verejnom obstarávaní mesto v priemere ušetrilo 13 000 eur. Realizovalo však aj ďalších 45 menších zákaziek pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sa zatiaľ podarilo ušetriť 60-tisíc eur.

O jednu zákazku sa usiluje aj desiatka uchádzačov

Okrem šetrenia verejných zdrojov patrí k devízam nového systému verejného obstarávania, zavedenom v dubnickej samospráve, aj transparentné obstarávanie služieb a tovarov. „Všetky obstarávania máme centralizované na jednom mieste, po novom ich zverejňujeme okrem vestníka verejného obstarávania a úradnej tabule aj priamo na hlavnej stránke webového sídla mesta, aby sa o nich dozvedelo čo najviac uchádzačov. Vytvárame tým konkurenčné prostredie, ktoré prirodzene stláča ceny nadol,“ vysvetlila ďalej vedúca oddelenia verejného obstarávania, ktoré nedohliada iba na najnižšiu ponúknutú cenu, ale aj na dodržanie požiadaviek na predmet zákazky, aby bol zachovaný princíp hodnota za peniaze.

Financie ušetrené prostredníctvom dobre nastaveného procesu verejného obstarávania sú presunuté do rezervného fondu mesta. V ďalšom rozpočtovom roku sa môžu využiť na nové investičné akcie, ktoré by inak na svoju realizáciu čakali omnoho dlhšie. „Chceme byť transparentnou samosprávou a pri práci s verejnými zdrojmi postupovať hospodárne, účelne a efektívne. Po roku a pol od zavedenia nového systému verejného obstarávania môžem zhodnotiť, že to bol veľmi dobrý krok,“ uzatvoril primátor mesta Peter Wolf.

Usporené financie

Rozhovor s vedúcou oddelenia Evou Granátovou o novom systéme obstarávania a o minuloročnej úspore viac ako 850-tisíc eur si môžete prečítať v rozhovore, ktorý sme realizovali v januári tohto roku, na tejto adrese.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 2. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2021 14:35
Autor: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta