Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

69/2019

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

44/2019

5 520,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

28.03.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

60/2019

30,00 EUR

Simon Šimanský

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

28.03.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

57/2019/RSM

50,00 EUR

AWISO, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

28.03.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

55/2019/RSM

1,00 EUR

BML SOLUTIONS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.03.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

50/2019

50,00 EUR

Jaroslava Balogová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.03.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

49/2019

70,00 EUR

Lucia Šašková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

48/2019/RSM

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.03.2019

Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku

59/2019/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

26.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

45/2019

6 900,00 EUR

CoMa Consulting, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

25.03.2019

Protokol č. 1 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku

58/2019/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

22.03.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

51/2019

50,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

21.03.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100017 - 0100043

739,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

14.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/7

Neuvedené

Petra Balážová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

14.03.2019

ZMLUVA o VÝPOŽIČKE

349/2018/126

Neuvedené

Zdenko Hála

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

14.03.2019

Zmluva č. 47/2019 O zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom

47/2019

77 728,91 EUR

PETMART, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J962-222-13

43/2019/RSM

124 626,32 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J848-222-13

42/2019/RSM

137 939,26 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

11.03.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 7 4/2013 zo dňa 23.04.2013

74/2013/D3/2019

Neuvedené

KOLMAN. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

06.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/12

Neuvedené

Milan Benko

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

06.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

349/2018/34

Neuvedené

Jaroslava Páleníková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

06.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

343/2018/104

Neuvedené

Martin Vanek

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

04.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č. 92/2017

92/2017/D2/2019

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

01.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

349/2018/18

Neuvedené

Anton Šupol

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

28.02.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

41/2019

14 400,00 EUR

JUDr. Mária Bustinová advokátka

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: