Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

332/2020

Neuvedené

Peter Motešický, Jaroslava Motešická

Mesto Dubnica nad Váhom

26.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

334/2020

Neuvedené

BML SOLUTIONS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2020

Kúpna zmluva č. 03796/2020-PKZ -K40266/20.00

271/2020

29 736,60 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2020

Zmluva o prevode vlastníctva č. 03795/2020-PKZP-K40152/20.00

269/2020

117,60 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2020

Zmluva o dielo

317/2020/RSM

26 381,12 EUR

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

352/2020

483 251,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

19.10.2020

Dodatok č. 1

245/2020/D1

36 849,56 EUR

BCP HOLDING, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.10.2020

Protokol č. 04127/2020-0V-0250139/20-00

304/2020

11,52 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

15.10.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

329/2020

380,00 EUR

ZTS - OTS, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

327/2020

Neuvedené

Ing. Jaroslav Strapko, Ing. Mária Strapková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

325/2020

Neuvedené

Michal Truchlík, Mária Truchlíková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.10.2020

Zmluva o dielo

274/2020/OddVÚP

37 937,16 EUR

Rstav s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.10.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

273/2020/OddŠ

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Mesto Dubnica nad Váhom

09.10.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

330/2020/RSM

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Mesto Dubnica nad Váhom

09.10.2020

ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY

335/2020/RSM

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Zmluva na servis

306/2020/RSM

146,40 EUR

ELVYT spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Zmluva o dielo

259/2020/RSM

11 816,40 EUR

e-Point communications Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Zmluva o certifikácii manažérskeho systému

311/2020/RSM

3 780,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Zmluva o certifikácii manažérskeho systému

310/2020/RSM

3 780,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Dodatok č. 19

312/2007/D19 2020

284,97 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.10.2020

ZMLUVA O VYPOŽIČIAVANÍ FILMOVÝCH NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIETANIE

98/2020

Neuvedené

Forum Film Slovakia, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.10.2020

Zmluva o dielo

235/2020/OddVÚP

35 299,61 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

298/2020/D1

49 361,96 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.10.2020

Zmluva o dielo

252/2020/OddVÚP

32 580,72 EUR

SIPSTAV s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.10.2020

Dodatok do poistnej zmluvy č: 23-1562.616-1

290/2011/D7 2020

Neuvedené

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: