Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.11.2020

Kúpna zmluva

356/2020/RSM

9 648,00 EUR

GRAFID, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.11.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100310 do 2020/0100351

919,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2020

DOHODA číslo 20/13/0511117 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu

364/2020/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

360/2020/RSM

40,00 EUR

Jarmila Zubová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

361/2020/RSM

40,00 EUR

Viera Srncová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

359/2020/RSM

40,00 EUR

Mária Florišová

Mesto Dubnica nad Váhom

29.10.2020

Dohoda o ukončení zmluvy

333/2020

Neuvedené

Ing. Jozef Čupák

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 344/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

344/2020/Od.E

1 840,00 EUR

ŠK VICTORY STARS, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 343/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

343/2020/Od.E

3 000,00 EUR

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 342/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

342/2020/Od.E

24 000,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Dodatok č. 2

458/2019/D2/2020

Neuvedené

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 341/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

341/2020/Od.E

8 800,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 340/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

340/2020/Od.E

3 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 339/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

339/2020/Od.E

4 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

27.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

332/2020

Neuvedené

Peter Motešický, Jaroslava Motešická

Mesto Dubnica nad Váhom

26.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

334/2020

Neuvedené

BML SOLUTIONS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2020

Kúpna zmluva č. 03796/2020-PKZ -K40266/20.00

271/2020

29 736,60 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2020

Zmluva o prevode vlastníctva č. 03795/2020-PKZP-K40152/20.00

269/2020

117,60 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2020

Zmluva o dielo

317/2020/RSM

26 381,12 EUR

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

352/2020

483 251,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

19.10.2020

Dodatok č. 1

245/2020/D1

36 849,56 EUR

BCP HOLDING, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.10.2020

Protokol č. 04127/2020-0V-0250139/20-00

304/2020

11,52 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

15.10.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

329/2020

380,00 EUR

ZTS - OTS, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

327/2020

Neuvedené

Ing. Jaroslav Strapko, Ing. Mária Strapková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

325/2020

Neuvedené

Michal Truchlík, Mária Truchlíková

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: