Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2020

Dodatok č. 1

176/2020/OddVUP/D1/2020

32 156,71 EUR

GRAMES s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

Zmluva o dielo

221/2020/OddVUP

10 371,11 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

Dodatok č. 1

210/2020/OddVUP/D1/2020

44 754,00 EUR

RI - PEX s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

Zmluva č. 243/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

243/2020/Od.E

1 000,00 EUR

Slovenský rybársky zväz MO, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

NÁJOMNÁ ZMLUVA

242/2020/RSM

36,00 EUR

Tomáš Pastorek

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

226/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

230/2020

250,00 EUR

Peter Kohout

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

Dodatok č. 17 k poistnej zmluve číslo: 80 -12911183/6510176222

312/2007/D17 2020

19,49 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2020

Dodatok č. 1

458/2019/D1/2020

1 441 835,48 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2020

Kúpna zmluva

237/2020

74,53 EUR

Ing. Vladimír Hromka, Bc. Petra Hromková

Mesto Dubnica nad Váhom

17.07.2020

Súhlas Zhotoviteľa s poskytnutím časti diela Smartmap formou sublicencie

234/2020/RSM

Neuvedené

ErasData-Pro s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.07.2020

Zmluva o dielo

218/2020/OddVÚP

117 669,62 EUR

Kalorim, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.07.2020

Zmluva č. 188/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

188/2020/Od.E

1 800,00 EUR

Občianske združenie DuTaF SPORT

Mesto Dubnica nad Váhom

13.07.2020

Zmluva č. 198 /2020/Od.E poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

198 /2020/Od.E

360,00 EUR

Mestská liga malého futbalu

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2020

Zmluva č. 212/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

212/2020/Od.E

180,00 EUR

Farma v údolí

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2020

Zmluva o udelení sublicencie

233/2020/RSM

Neuvedené

ARGUS - DS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2020

Zmluva č. 205/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

205/2020/Od.E

300,00 EUR

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 207/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

207/2020/Od.E

120,00 EUR

SENIOR KLUB - 2012

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 200/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

200/2020/Od.E

300,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 195/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

195/2020/Od.E

600,00 EUR

Klub KARATE Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 196 /2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

196/2020/Od.E

480,00 EUR

Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 91 /2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

91/2020

60,00 EUR

Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

229/2020

140,00 EUR

Petra Barcíková

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-2912/2020/3.2

220/2020

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva o dielo

193/2020/OddVUP

32 242,36 EUR

COLAS Slovakia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: