Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2020

Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb

281/2020/RSM

5 000,00 EUR

ERANET, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2020

Zmluva o mlčanlivosti

301/2020

Neuvedené

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100276 do 2020/0100309

1 016,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2020

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

265/2020/RSM

31 212,00 EUR

Ľudovít Koiš INT-EX

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

264/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

253/2019/RSM/D2/2020

Neuvedené

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

03.09.2020

Dodatok č. 18 k poistnej zmluve číslo: 80 -12911183/6510176222

312/2007/D18 2020

520,49 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.09.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

280/2020

85,00 EUR

ANNA KOPÁČOVÁ

Mesto Dubnica nad Váhom

02.09.2020

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

244/2020

14 687,74 EUR

PAMARCH, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.09.2020

DODATOK K HROMADNEJ LICENČNEJ ZMLUVE

290/2020/D1 2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

28.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

76/2020/D1

308 509,04 EUR

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

287/2020

50,00 EUR

Peter Shӧn

Mesto Dubnica nad Váhom

28.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

286/2020

110,00 EUR

Jaroslava Balogová

Mesto Dubnica nad Váhom

28.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

285/2020

200,00 EUR

Andrej Hanták

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2020

Zmluva o zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia

263/2020/OddK

4 600,00 EUR

Marián Čekovský

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2020

Príkazná zmluva

283/2020/OddK

70,00 EUR

Magdaléna Švančarková

Mesto Dubnica nad Váhom

26.08.2020

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

357/2018/D2/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

26.08.2020

Príkazná zmluva

289/2020/OddK

270,00 EUR

Ing. Roman Kaprálik

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2020

Zmluva č. 290/2020/0d.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

290/2020/0d.E

200,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých-Okresná rada ILAVA

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

275/2020

100,00 EUR

Martin Habánek

Mesto Dubnica nad Váhom

21.08.2020

Zmluva o dielo

219/2020/OddVUP

130 956,61 EUR

Metrostav DS a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.08.2020

Dodatok č. 1

218/2020/OddVUP/D1

Neuvedené

Kalorim, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.08.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100242 do 2020/0100275

812,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2020

Zmluva o výpožičke

343/2018/159

Neuvedené

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2020

Zmluva o výpožičke

348/2018/355

Neuvedené

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: