Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.06.2018

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201736175_Z

130/2018/D1/2018

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

26.06.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 109/2013

109/2013/D2/2018

Neuvedené

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

26.06.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

175/2018/RSM

520,00 EUR

MONE INVEST, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

22.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

178/2018

200,00 EUR

Alexandra Žovincová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

22.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

177/2018

150,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

20.06.2018

Dodatok č. 1 ku zmluve o zriadení vecného bremena

76/2018/D1/2018

Neuvedené

Jaroslav Púček, Jana Púčeková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.06.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

189/2018/RSM

Neuvedené

Orange Slovensko, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.06.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/122

168/2018/RSM

116 136,55 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

15.06.2018

Zmluva o dielo

166/2018

4 560,00 EUR

ALEXY & ALEXY s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.06.2018

Zmluva o dielo

191/2018

69 996,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.06.2018

ZMLUVA č. 14612018/RSM uzatvorená podľa§ 34 zákona č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzi zmluvnými stranami:

146/2018/RSM

Neuvedené

Anton Dado - Pohrebné služby

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

11.06.2018

Kúpna zmluva č. 167/2018/RSM podľa§ 2079 a nasl. Zák. č. 89/2012 Zb., občanský zákoník ČR, v platnom znení

167/2018/RSM

1 249 000,00 CZK

ROLMONT s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.06.2018

Zmluva č. 176/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

176/2018/RSM

12 000,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.06.2018

Zmluva č. 172/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

172/2018/RSM

2 500,00 EUR

RMK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.06.2018

Zmluva č. 174/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

174/2018/RSM

15 000,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.06.2018

Zmluva č. 173/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

173/2018/RSM

15 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

07.06.2018

Mandátna zmluva

171/2018

1 700,00 EUR

Ing. Mária Kotrisová - DUREA Pivovarská 1907/118, 019 01 Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

07.06.2018

Mandátna zmluva

170/2018

2 000,00 EUR

Ing. Mária Kotrisová - DUREA Pivovarská 1907/118, 019 01 Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

06.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

163/2018

1 338,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

06.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

147/2018/RSM

200,00 EUR

Ing. Sergey Kalinin

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

05.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

158/2018

360,00 EUR

Mgr. Jozef Balužinský

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

05.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

157/2018

640,00 EUR

Ľubica Špániková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

05.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

153/2018

60,00 EUR

Michaela Pagáčová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

05.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

154/2018

50,00 EUR

Katarína Dohňanská

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

04.06.2018

ZMLUVA O DIELO na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNOV

160/2018/RSM

648,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: