Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2019

Zmluva č. 304/2019/0d.E o poskytnutí dot::lcic uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

304/2019/Od.E

700,00 EUR

Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

15.09.2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie

283/2019

15 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

13.09.2019

Zmluva o dielo

271/2019

14 694,48 EUR

GRAMES s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.09.2019

Kúpna zmluva

181/2019/RSM

1,00 EUR

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.09.2019

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKATOV

299/2019/RSM

180,00 EUR

Poskytovateľ: Disig, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.09.2019

Zmluva č. 298/2019/0d.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

298/2019/Od.E

2 000,00 EUR

ŠK Judo TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

11.09.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

223/2019

Neuvedené

Ing. Milan Obert, Miroslava Obertová

Mesto Dubnica nad Váhom

11.09.2019

Zmluva č. 289/2019/0d.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

289/2019/Od.E

200,00 EUR

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

293/2019

100,00 EUR

Ing. Rita Novosadová

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100216 - 0100244

725,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2019

Kúpna zmluva

237/2019

2 018,21 EUR

Helena Žiačková

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

199/2019

80,00 EUR

Božena Uričová

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2019

ZMLUVA O DIELO

296/2019

228 076,44 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2019

Zmluva č. 297/201 9/0d.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 51 3/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

297/2019 Od. E

1 000,00 EUR

Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2019

Zmluva č. 287/2019/0d.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

287/2019/Od.E

50 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

281/2019

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

05.09.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

268/2019

50,00 EUR

Štefan Ročiak

Mesto Dubnica nad Váhom

03.09.2019

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

285/2019

586,31 EUR

Elena Muráriková

Mesto Dubnica nad Váhom

03.09.2019

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

284/2019

586,31 EUR

Eva Rebrová

Mesto Dubnica nad Váhom

03.09.2019

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

286/2019

586,31 EUR

Emília Kopačková

Mesto Dubnica nad Váhom

03.09.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

258/2019

132,00 EUR

Róbert Gálik

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

254/2019

1 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

246/2019

12,28 EUR

Mária Jankesová

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o dielo

261/2019

9 600,00 EUR

KERAMOSPOL TRADE s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

243/2019

11,45 EUR

Marie Bašková

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: