Obsah

Mgr. Denisa Vojtechová


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie kultúry a knižnice - Odborný referent kultúry