Obsah

Oddelenie kultúry a knižnice

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Múkerová Zuzana, Mgr. Vedúca oddelenia kultúry a knižnice +421 42 4455722
+421 918 117 042
Gergelyová Adriana Odborný referent kultúry +421 42 4455758
Vojtechová Denisa, Mgr. Odborný referent kultúry +421 42 4455758
Pavlík Adam Referent pre kino +421 42 4455764

Podriadené organizačnej zložke