Obsah

RNDr. Jana Vargová


Úloha v org. štruktúre

Školský úrad a oddelenie školstva - riaditeľka ZŠ s MŠ Centrum I