Obsah

Ak ste rezidentom, pre vydanie parkovacej karty tohto typu je potrebné mať zapísaný trvalý pobyt v meste Dubnica nad Váhom, preukázať vlastnícky alebo iný vzťah k bytu a motorovému vozidlu. Všetky bližie špecifikácie vrátane podmienok nájdete vo zverejnenom všeobecne záväznom nariadení č. xx na webovej stránke mesta.