Obsah

Povolenie rozkopávky mestskej zelene

Potrebujete vo verejnej zeleni uskutočniť výkop, napr. položiť kábel, vybudovať prípojku vody, plynu a pod.?

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/2003 o hospodárení s mestskou zeleňou (odkaz na dokument) potrebujete povolenie rozkopávky mestskej zelene.

Potrebné doklady:

- Žiadosť o povolenie rozkopávky v mestskej zeleni (Dole v Dokumentoch)
- situačný výkres.


Vybavuje: Ing. Daniela Gašparová
Kontakt: +421 42 4455757
Doba vybavenia: do 14 dní
Poplatky: bez poplatku

 

Dokumenty