Obsah

DUMAT, m. p. o., vyhlasuje zámer na prenájom nebytových priestorov

Typ: ostatné
DUMAT, m. p. o., vyhlasuje zámer na prenájom nebytových priestorov Mestská príspevková organizácia DUMAT informuje o možnosti uchádzať sa o priamy nájom na nebytové priestory v majetku mesta.

DUMAT, m. p. o., vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory: DUBNIČANKA (Centrum II 93).

1. NP: miestnosť č. 1.27 o výmere 30,57 m² – skladové priestory a miestnosť č. 1.26 o výmere 14,72 m² (+ pomer na spoločných priestoroch 15,51 m² ) – skladové priestory.

Záujemcovia o prenájom uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti o prenájom s uvedením ponuky svojho návrhu ceny nájmu, účelu nájmu prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej podobe (ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku). 

V prípade listinnej podoby treba zaslať ponuku v zalepenej obálke s poznámkou: “NEOTVÁRAŤ - PONUKA Cymbalka 07/2023“ na adresu: DUMAT, mestská príspevková organizácia, A. Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Priestory uvedené sú vhodné na účel prenájmu: skladové priestory.

Žiadosti je možné predkladať do 31. januára 2024.

Bližšie informácie sú zverejnené na tomto odkaze.

__________________________________________________

DUMAT, m. p. o., vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory v budove: "Cymbalka" (A. Kmeťa 360/5).

1. podlažie: miestnosť č. 1.15 o výmere 12,18 m², miestnosť č. 1.16 o výmere 3,02 m², miestnosť č. 1.17 o výmere 4,92 m².

Záujemcovia o prenájom uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti o prenájom s uvedením ponuky svojho návrhu ceny nájmu, účelu nájmu prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej podobe (ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku).

V prípade listinnej podoby treba zaslať ponuku v zalepenej obálke s poznámkou: “NEOTVÁRAŤ - PONUKA Cymbalka 06/2023“ na adresu: DUMAT, mestská príspevková organizácia, A. Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Priestory sú vhodné na účel prenájmu: služby, kancelárske, obchodné.

Žiadosti je možné predkladať do 31. januára 2024.

Viac informácií o ponuke nájdete na tomto odkaze. 


Vytvorené: 19. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2024 10:38
Autor: Mária Škvarová