Obsah

Informácie o spojených voľbách do orgánov samospráv obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 a zoznam kandidátov

Typ: ostatné
Informácie o spojených voľbách do orgánov samospráv obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 a zoznam kandidátov Prinášame vám stručný prehľad základných informácií týkajúcich sa spojených volieb – volieb do orgánov samospráv obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7.00 h do 20.00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať sa okrskovej volebnej komisii (OVK) platným občianskym preukazom, prípadne dokladom o pobyte pre cudzinca.

HLASOVANIE

Po preukázaní sa dostane volič prázdnu modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok s modrým pruhom slúži pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja (mesto Dubnica nad Váhom patrí do volebného obvodu č. 2, preto volič môže krúžkovať maximálne 4 kandidátov) a druhý hlasovací lístok s modrým pruhom pre voľby predsedu samosprávneho kraja (krúžkuje jedného kandidáta).

Následne dostane volič prázdnu bielu obálku a dva biele hlasovacie lístky – jeden pre voľby do mestského zastupiteľstva (počet poslancov, ktorý sa volí vo vašom volebnom obvode bude uvedený na hlasovacom lístku), druhý hlasovací lístok pre voľby primátora mesta (krúžkuje jedného kandidáta). Prevzatie obálok a hlasovacích lístkov potvrdí volič svojím podpisom a odoberie sa do priestoru upraveného na hlasovanie.

Do modrej obálky vloží volič hlasovacie lístky s modrými pruhmi určené pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Do bielej obálky volič po zakrúžkovaní vloží oba biele hlasovacie lístky. Upozorňujeme na skutočnosť, že pokiaľ volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, takýto hlasovací lístok je neplatný.

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

PRENOSNÁ VOLEBNÁ URNA

Volič, ktorý pre zdravotné dôvody nemôže prísť osobne do okrskovej volebnej miestnosti, v ktorej zozname je zapísaný, môže vopred požiadať mesto telefonicky o možnosť prenosnej volebnej urny, s ktorou ho v mieste bydliska navštívia dvaja členovia OVK. Telefonickú žiadosť môžu imobilní obyvatelia, prípadne obyvatelia s vážnymi zdravotnými problémami, predkladať p. Janurovej v čase úradných hodín na tel. čísle +421 42 44 55 714. Taktiež môžu nahlasovať požiadavku o prenosnú hlasovaciu urnu v deň volieb prislúchajúcej volebnej komisii. 

Upozornenie na zmenu volebnej miestnosti okrsku č. 3 (pôvodná adresa Spoločnosť Kováč, s. r. o.,), nová adresa: Jedáleň – Jamp Svorada, s. r. o., Ul. mladých budovateľov, 4451/21.

______________________________________________________________________________

Zoznam kandidátov na post primátora mesta Dubnica nad Váhom
  1. Peter Kudlík, 47r., manažér, nezávislý kandidát
  2. Ing. Milan Staňo, 59r., manažér, pedagóg, nezávislý kandidát
  3. Mgr. et Mgr. Peter Wolf, 36 r., primátor mesta, nezávislý kandidát

 

Zoznam kandidátok a kandidátov na poslankyňu/poslanca mestského zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1

1. Ľubomír Ciprian, 39 r., vodič, nezávislý kandidát

2. Ing. Marián Kontelík, 36 r., projektový manažér, nezávislý kandidát

3. Ing. Marián Osúch, 41 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

4. Ľudmila Rajcová, 52 r., administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode č. 1 sa volia zakrúžkovaním poradového čísla kandidátov 2 poslanci.

 

Volebný obvod č. 2

1. Vladimír Lukáč, 55 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode č. 2 sa volí zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta 1 poslanec.

 

Volebný obvod č. 3

1. Ivan Baláž, 39 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

2. Bc. Elena Dobiasová, 44 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka

3. Mgr. Vladimíra Klačanská, 43 r., konateľka spoločnosti, nezávislá kandidátka

4. Ing. Marián Stráňavský, 57 r., konzultant informačných technológií, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode č. 3 sa volia zakrúžkovaním poradového čísla kandidátov 2 poslanci.

 

Volebný obvod č. 4

1. Ivana Bagínová, 50 r., SZČO, Sme rodina  

2. Ing. Lukáš Bakyta, 37 r., živnostník, nezávislý kandidát

3. Mgr. Lucia Faltejsková, 30 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

4. Ing. Libor Poruban, 54 r., SAP operátor, nezávislý kandidát

5. Soňa Šlesarik, 51 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka

6. Ing. Darina Zajacová, 51 r., účtovníčka, Hlas - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode č. 4 sa volia zakrúžkovaním poradového čísla kandidátov 3 poslanci.

 

Volebný obvod č. 5

1. Ing. Ladislav Buranský, 46 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

2. Marián Hudec, BSc., 42 r., štátny zamestnanec, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

3. Peter Pilát, 48 r., správca budovy, nezávislý kandidát

4. Adriana Pilná, 37 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode č. 5 sa volia zakrúžkovaním poradového čísla kandidátov 2 poslanci.

 

Volebný obvod č. 6

1. Ján Búda, 60 r., invalidný dôchodca, Slovenská národná strana

2. Ing. Michal Múčka, 43 r., manažér správy majetku a investícií, nezávislý kandidát

3. Mário Rybár, 51 r., technický pracovník, Hlas - sociálna demokracia

4. Ing. Emil Suchánek, 67 r., personálny poradca a kouč, nezávislý kandidát

5. MUDr. Ján Tholt, 43 r., lekár, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode č. 6 sa volia zakrúžkovaním poradového čísla kandidátov 3 poslanci.

 

Volebný obvod č. 7

1. Ing. ARCH. Marián Antal, 57 r., architekt, nezávislý kandidát

2. PhDr. Richard Benech, 44 r., barista, nezávislý kandidát

3. Mgr. Andrea Blajsková, 28 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

4. Ing. Andrej Jakúbek, 30 r., marketingový špecialista, nezávislý kandidát

5. Mgr. Rastislav Kišš, 48 r., manažér, Hlas - sociálna demokracia - vzdal sa kandidatúry

6. Dušan Mihálik, 77 r., dôchodca, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ

7. Mgr. Adam Rehák, 28 r., SZČO, nezávislý kandidát

8. Petra Reháková, 45 r., administratívna pracovníčka, Komunistická strana Slovenska

9. Peter Sojčík, 36 r., profesionálny športovec, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode č. 7 sa volia zakrúžkovaním poradového čísla kandidátov 3 poslanci.

 

Volebný obvod č. 8

1. Ing. Iveta Dianová, 59 r., referentka vnútornej prevádzky, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Ondrej Gavenda, 39 r., hospodár, vedúci rybárskej stráže, chatár na vodnej nádrži, nezávislý

3. Rastislav Zápotočný, 41 r., elektrotechnik, Hlas - sociálna demokracia

4. Ivan Zigo, 44 r., vodič nákladného auta, strojník nakladača, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode č. 8 sa volí zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta 1 poslanec.

___________________________________________________________________________________________

 

Zoznam kandidátov uchádzajúcich sa o post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

1. Ing. Jaroslav Baška, 47 r., predseda samosprávneho kraja, Dohňany, Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana

2. Ing. Marian Kňažko, 58 r., stredoškolský učiteľ, Považská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

3. Mgr. Anton Kysel, 64 r., inšpektor železníc, Trenčín, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

4. Mgr. MBA, Miroslav Magdech, 36 r., manažér, Považská Bystrica, Republika

5. PhDr., PhD. Peter Máťoš, 35 r., viceprimátor mesta, Považská Bystrica, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana, Dobrá voľba a umiernení, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca

6. Ing. Adrián Mikuš, 53 r., manažér, Trenčianske Jastrabie, nezávislý kandidát

______________________________________________________________

Zoznam kandidátov a kandidátiek uchádzajúcich sa o miesta v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja pre volebný obvod č. 2 – Ilava za Dubnicu nad Váhom

3. Mgr. Eva Bočincová, 61 r., analytička, Dubnica nad Váhom, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA

5. Dagmara Debnárová, 64 r., dôchodkyňa, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska

21. Ing. Emil Suchánek, 67 r., personálny poradca a kouč, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát

23. Ing. Antónia Tomanová, 52 r., finančná manažérka, Dubnica nad Váhom, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ

24. Ing. Tomáš Truchlý, 39 r., zástupca primátora mesta, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát

26. Mgr. et Mgr. Peter Wolf, 36 r., primátor mesta, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát

________________________________________________________________________________________

Poznámka: Redakcia Dubnických novín sa ospravedlňuje za neúplné uvedenie informácií týkajúcich sa kandidátov a kandidátok uchádzajúcich sa o miesta v Zastupiteľstve TSK za Dubnicu nad Váhom v septembrovom čísle Dubnických novín, kde nepozornosťou neuviedla jednu z kandidátok. Aktuálne uvedený zoznam kandidátov a kandidátok za Dubnicu nad Váhom je úplný. Kompletný zoznam kandidátov a kandidátok na poslancov Zastupiteľstva TSK za volebný obvod č. 2 nájdete na www.tsk.sk. 

Kandidáti a kandidátky do Zastupiteľstva TSK za Dubnicu nad Váhom


Príloha

Vytvorené: 11. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2022 12:33
Autor: Mária Škvarová