Obsah

Mesto na podporu klubov, organizácií a združení vyčlenilo aj v tomto roku 300-tisíc eur. Dotačné kolo otvárame 15. januára 2024

Typ: ostatné
Mesto na podporu klubov, organizácií a združení vyčlenilo aj v tomto roku 300-tisíc eur. Dotačné kolo otvárame 15. januára 2024 Aj v roku 2024 môžu dubnické kluby, organizácie a združenia žiadať mesto o podporu na činnosť či na podujatia a projekty.

Prostredníctvom elektronického systému e-grant môžu samosprávu požiadať o finančný príspevok z dotačnej schémy samosprávy. „Pre rok 2024 sme vyčlenili na podporu klubov, organizácií a združení sumu vo výške 300-tisíc eur,“ priblížil primátor Peter Wolf s tým, že v roku 2023 prerozdelilo mesto dotácie na chod desiatok organizácií, klubov a ich projektov či podujatí sumu vo výške viac ako 273-tisíc eur.

Žiadosti o dotácie je v roku 2024 možné podávať nasledovne:

  • žiadosti o dotáciu na činnosť od 15. januára 2024 do 29. februára 2024
  • žiadosti o dotáciu na podujatia a projekty od 15. januára 2024 do 30. novembra 2024.

Webovým sídlom grantovej schémy je adresa https://dubnica.egrant.sk/. O dotáciu je možné aj  v tomto roku žiadať v oblasti športu a telesnej kultúry, v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, kultúry a záujmovej umeleckej činnosti, v oblasti životného prostredia, ako aj v oblasti mládeže, podpory cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. „Naším cieľom je transparentná podpora klubov a organizácií, podieľajúcich sa na rozvoji a vzdelávaní obyvateľov a ponúkajúcich aktívne trávenie voľného času,“ priblížila Annamária Duvačová, odborná referentka pre mládež a šport, ktorá zastrešuje dubnický dotačný systém e-grant. Ako dodala, zoznam podporených subjektov je pravidelne zverejňovaný v jednotlivých číslach Dubnických novín, nájsť ho môžete aj na webe mesta v časti Zverejňovanie – Dotácie

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú právnické osoby nezriadené mestom a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré pôsobia, majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, aby ku dňu podania žiadosti nemal žiadateľ voči mestu záväzky po lehote splatnosti.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií je zverejnené na webovom sídle mesta. 


Vytvorené: 15. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2024 9:58
Autor: Mária Škvarová