Obsah

Na prelome decembra a januára policajti riešili alkohol, krádeže aj hrozbu samovraždy

Typ: ostatné
Prehľad udalostí riešených mestskou políciou v období od 15. decembra 2019 do 15. januára 2020.

Nebezpečný alkohol

V nedeľu 15. 12. 2019 niekoľko minút po polnoci spozorovali službukonajúci príslušníci mestskej polície neznámeho muža, nehybne ležiaceho v blízkosti autobusovej zastávky Kolonky. Policajti zistili, že muž mal krvácavé zranenie v oblasti hlavy, bol pri vedomí a nezrozumiteľne komunikoval. Policajti mužovi poskytli prvú pomoc, zastavili krvácanie a  privolali lekársku pomoc. Okamžite na mieste začalo preverovanie, ktoré vylúčilo cudzie zavinenie. Bolo preukázané, že 46-ročný muž z Trenčianskej Teplej si zranenie spôsobil pádom na zem po neprimeranej konzumácii alkoholických nápojov. 

Nájdená dezorientovaná osoba

Zdravotníkov zo  záchrannej zdravotnej služby museli mestskí policajti privolať aj vo včasných ranných hodinách aj vo štvrtok 19. 12. 2019, keď počas rutinnej kontroly mesta hliadka našla na parkovisku dezorientovanú, podchladenú ženu oblečenú iba v pyžame, ktorá tvrdila, že neznáme osoby jej úmyselne znepríjemňujú život a snažia sa jej spôsobiť zdravotné problémy. Policajti ženu odprevadili do jej bytu, skontaktovali sa s jej príbuznými a zistili, že má dlhodobé psychické problémy. Z tohto dôvodu ženu odovzdali do starostlivosti zdravotníkov, ktorí ju po prvotnom ošetrení previezli k ďalším lekárskym vyšetreniam.

Krádež v potravinách

Vo štvrtok 19. 12. 2019 popoludní realizačná hliadka mestskej polície zasahovala v jednej z predajní na území mesta, kde sa 44-ročná žena z Mikušoviec pokúsila o krádež rôzneho potravinárskeho tovaru. Tovar žena nevložila do nákupného košíka, ale ukryla ho v oblečení a bez zaplatenia prešla cez pokladničnú zónu. Žena bola predvedená na útvar mestskej polície, aby podala vysvetlenie. Vykonaným objasňovaním a preverovaním v policajných databázach bolo zistené, že predvedená žena bola v priebehu posledných 12 mesiacov za podobnú krádež už riešená. Z tohto dôvodu došlo k naplneniu podstaty prečinu opakovanej krádeže. Preto bola dokumentácia k veci odovzdaná na riešenie orgánom činným v trestnom konaní.

Chcel vyskočiť z okna

Okamžitý výjazd realizačnej hliadky mestskej polície si vyžiadal oznam v nočných hodinách v piatok 20. 12. 2019, keď sa mal o spáchanie samovraždy skokom z okna jedného z ubytovacích zariadení pokúšať neznámy muž. Policajti na mieste uvedeného muža našli. Bol v zlom psychickom stave a  deklaroval, že chce samovraždu skutočne skokom z okna izby vykonať. Aby 35-ročný muž z Lednických Rovní svoj úmysel skutočne nevykonal, museli policajti v záujme ochrany zdravia a života použiť donucovacie prostriedky a muža držať pod kontrolou až do príchodu lekára. Muž bol po prvotnom ošetrení hospitalizovaný na odbornom nemocničnom oddelení.

Zranený muž

V nočných hodinách v stredu 25. 12. 2019 bolo na tiesňovú telefónnu linku 159 oznámené, že v spoločných priestoroch jedného z bytových domov sa nachádza zakrvavený neznámy muž. Policajti vykonali kontrolu uvedených priestorov, avšak žiadnu osobu nenašli. Všimli si však krvavé stopy a po ďalšom hľadaní muža našli. 29-ročný muž mal vážne zranenia hlavy a značne krvácal. Do príchodu záchrannej zdravotnej služby policajti mužovi poskytli prvú pomoc a čiastočne zastavili krvácanie. Potom sa venovali objasneniu celej veci, ktorým bolo vylúčené cudzie zavinenie. Muž sa pod vplyvom alkoholu pošmykol a zranenia utrpel ako následok pádu na schodisku bytového domu.   

Silvestrovské oslavy

Príslušníci Mestskej  polície v Dubnici nad Váhom privítali príchod roku 2020 v službe. Okrem bežnej činnosti zabezpečovali verejný poriadok na Námestí Matice slovenskej počas silvestrovských a novoročných osláv. Hliadková služba bola podstatne posilnená a aj táto skutočnosť, v súbehu s úzkou spoluprácou s príslušníkmi policajného zboru určite prispela k tomu, že silvestrovské oslavy prebehli bez podstatných problémov. Policajti museli už tradične riešiť konanie viacerých podnapitých osôb, ktoré narúšali verejný poriadok. Niekoľko stoviek zábavychtivých, najmä mladých ľudí sa pod dozorom mestských policajtov rozišlo až v skorých ranných hodinách.

Rušenie nočného pokoja

S niekoľkodňovým oneskorením, a to v nedeľu 5. 1. 2020 oslavovala príchod nového roku v jednom z bytov na sídlisku Centrum I štvorica mladých žien vo veku 18 až 25 rokov. Hlasná hudba, tanec, spev a pokriky rušili obyvateľov okolitých bytov až do ranných hodín, keď na podnet jedného zo susedov ukončili zábavu policajti. Za priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a za rušenie nočného pokoja boli ženy “odmenené“ blokovými pokutami. Po zásahu policajtov konečne v dome nastal pokoj, čo bolo potvrdené aj opakovanou kontrolou bytového domu.

Odcudzil alkohol

Vo večerných hodinách v pondelok 13. 1. 2020 predviedli mestskí policajti na útvar 33-ročného muža z Trenčína, ktorý sa v jednom z nákupných stredísk pokúsil odcudziť fľašu s alkoholom. Tú si vložil do vrecka nohavíc, bez zaplatenia prešiel pokladničnou zónou a pokúsil sa o útek. Páchateľ krádeže k činu podal zápisničné vysvetlenie, kde ako motív krádeže uviedol, že odcudzený alkohol chcel odpredať a takto získané financie použiť pre svoju potrebu. Nakoľko objasňovaním veci nebolo zistené, že by muž páchal krádeže aj v minulosti, bola vec ukončená udelením sankcie za priestupok proti majetku.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 28. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 1. 2020 14:54
Autor: Tibor Rehák, náčelník Mestskej polície v Dubnici nad Váhom