Obsah

Na sídlisku Za traťou začínajú výkopové práce

Typ: ostatné
Na sídlisku Za traťou začínajú výkopové práceObyvateľov sídliska Za traťou čakajú v najbližších týždňoch výkopové práce.

Výkopové práce sa týkajú rozvodu optických sietí, kvôli ktorým investor a zadávateľ prác, Slovak Telekom, musí vykonať zásahy do pozemných komunikácií, ako aj súkromných pozemkov obyvateľov.

Na stavbu bolo vydané Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby. „Na časť stavby, pozemky vo vlastníctve mesta, bolo vydané rozkopávkové povolenie. Ide o Bottovu ulicu zahŕňajúcu rodinné domy 1306-1324 a rodinné domy 1337-1346, Murgašovu ulicu od trate po Bottovu ulicu a Ulicu elektrárenskú. Predpokladaná doba rozkopávky bude trvať približne dva týždne,“ vysvetlila odborná referentka ochrany prírody a správy mestskej zelene Daniela Gašparová.

V blízkej budúcnosti by mali práce pokračovať aj na uliciach SNP, Milana Rastislava Štefánika, na Bottovej ulici popri potoku, na Murgašovej ulici popri trati a na Gagarinovej a Nerudovej ulici. O ďalšom priebehu rozkopávkových prác budeme obyvateľov predmetných ulíc včas informovať. Po ukončení prác je realizátor povinný uviesť komunikácie do pôvodného stavu.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 6. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2019 16:00
Autor: Mária Badačová