Obsah

Z Dubnice začali miznúť prvé bilbordy

Typ: ostatné
Situácia pred začiatkom odstraňovania bilbordov.Do boja s reklamným smogom sa mesto Dubnica nad Váhom pustilo už v apríli minulého roku. Prvé čierne pútače z územia mesta už zmizli, postupne prídu na rad aj ďalšie z nich.

Do auditu reklamných pútačov sa Stavebný úrad v Dubnici nad Váhom pustil v lokalite hlavného mestského koridoru, ktorým je štátna cesta I/61. Vzhľadom na relatívne vypuklý problém v tejto lokalite monitoring prebiehal celkovo v troch etapách. V katastrálnom území mesta ich napokon iba pozdĺž tejto komunikácie mesto napočítalo presne 111. Z tohto počtu bolo len 12 bilbordov umiestnených legálne a na základe príslušných povolení. „Po tom, čo sa nám podarilo zmapovať celkový počet týchto pútačov pozdĺž hlavnej cesty, začal sa dlhý maratón zisťovania vlastníckych vzťahov, existencie príslušných povolení, oslovovania majiteľov, kompetentných osôb a adresovania výziev na odstránenie nelegálne umiestnenej  reklamy,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Milan Blaško.

Prvé úspechy v boji s reklamným smogom

Na výzvy mesta už začali reagovať prví vlastníci takýchto čiernych reklamných pútačov. Z okolia hlavnej cesty tak zatiaľ zmizlo 16 bilbordov, pričom tento počet by mal postupom času exponenciálne narastať. „Viacero pútačov bolo odstránených z okrajových častí mesta, tri veľké bilbordy zmizli spred OD Tesco a dva bilbordy tiež väčších rozmerov už nenájdete pri svetelnej križovatke v strede mesta. Mnohí prevádzkovatelia bilbordov mali do 29. februára 2020 pouzatvárané zmluvy v súvislosti s politickou reklamou. Keďže termín volieb už uplynul, máme v pláne pracovné stretnutie, na ktorom vyhodnotíme úspešnosť našich výziev na odstraňovanie reklám. Tam, kde majiteľ na našu výzvu nereagoval a bilbord neodstránil, prípadne ani po viacerých apeloch z našej strany nekomunikuje, pristúpime už k reštrikciám formou priestupkového konania. Posledným krokom bude, že sa do odstraňovania bilbordu pustí samo mesto. Náklady na toto odstránenie budeme následne vymáhať od vlastníka pútača, resp. pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Likvidácia bilbordov v zmysle zákona a legislatívnych postupov je síce zdĺhavá a mravčia práca, no účinná,“ dodal k téme vedúci stavebného oddelenia. Tie reklamné pútače, ktoré boli osadené legálne, majú podľa jeho slov vydané povolenie zväčša do roku 2021, resp. 2025.

Situácia po odstránení

Cieľom vedenia mesta je odstrániť z jeho územia nekoncepčne umiestňovanú reklamu, ktorá narúša celkový vizuálny dojem. „Hoci ide o časovo i administratívne veľmi náročný proces, ktorý zamestnáva súčasne niekoľko ľudí, naším cieľom je presunúť sa po vyriešení situácie pri hlavnej ceste aj k ostatným mestským koridorom, ktoré sú tiež poznačené týmto fenoménom, hoci menej výrazne. Zároveň využijeme proces tvorby územného plánu na to, aby sme si zadefinovali striktné pravidlá na umiestňovanie reklamných zariadení na území Dubnice, ktoré budú platiť pre všetkých bez rozdielu,“ komentoval tému primátor mesta Peter Wolf s tým, že mesto má v pláne v budúcnosti pracovať s jednotným dizajnmanuálom, ktorý definuje štandardy, rozmery i povolený rozsah umiestňovania pútačov.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 11. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mgr. Veronika Rezáková