Obsah

Za tri mesiace Dubničania vyzbierali takmer kubík použitého kuchynského oleja a tukov, motivovanie v zbere pokračuje

Typ: ostatné
Za tri mesiace Dubničania vyzbierali takmer kubík použitého kuchynského oleja a tukov, motivovanie v zbere pokračuje 1 Obyvatelia v Dubnici nad Váhom dostávajú za odovzdaný použitý kuchynský olej a tuky odmenu.

V závislosti od vyzbieraného objemu dostanú buď liter nového oleja alebo liter octu. „Obyvateľov chceme aj naďalej týmto spôsobom povzbudzovať v separovaní tohto odpadu a takisto sa snažíme, aby sme spoločnými silami v čo najväčšej miere dokázali chrániť životné prostredie. Jedným z týchto krokov je odmeňovanie za odovzdaný kuchynský olej a tuky, ale aj mobilný zber tejto suroviny, ktorý realizujeme prostredníctvom našich technických služieb mesta,“ priblížil primátor Peter Wolf. Mobilný zber použitého kuchynského oleja a tukov, ktorý mal v Dubnici nad Váhom premiéru v novembri 2023, využili desiatky ľudí, ktorí odovzdali spolu viac ako 270 litrov. Technické služby mesta Dubnica nad Váhom (TSM) by chceli mobilný zber zopakovať opäť na jar a túto službu ponúkať obyvateľom dvakrát ročne.

Okrem toho TSM odmeňujú tých obyvateľov, ktorí prinesú použitý kuchynský olej a tuky na zberný dvor v priehľadných uzatvorených plastových fľašiach. Za 3 litre použitého kuchynského oleja alebo tuku dostanú 1 liter nového oleja, prípadne si za každý liter použitého kuchynského oleja alebo tuku môžu vyzdvihnúť 1 liter octu. „Radi by sme pripomenuli, že olej a tuky musia byť v uzatvorených a priehľadných nádobách. Je to z toho dôvodu, aby pracovníci zberného dvora vedeli odkontrolovať obsah nádoby,“ vysvetlila vedúca surovinovo-odpadového hospodárstva Gabriela Záhorcová. Informovala, že použitý kuchynský olej a tuky je možné odovzdať kedykoľvek v čase otváracích hodín zberného dvora na Nádražnej ulici 4007.

Od októbra, v ktorom TSM Dubnica nad Váhom spustili odmeňovanie za odovzdaný kuchynský olej a tuky, vyzbierali Dubničania bezmála 1000 l suroviny.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne. O ďalšom mobilnom zbere budeme informovať.

____________________________________________

Upozornenie: v januárovom čísle Dubnických novín sme v úvode článku uviedli chybnú informáciu. V závislosti od vyzbieraného počtu dostanú buď 3 litre nového oleja alebo 1 liter octu

Správne má byť: V závislosti od vyzbieraného objemu dostanú buď liter nového oleja alebo liter octu.


Vytvorené: 26. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2024 11:55
Autor: Mária Škvarová