Obsah

Život v modrej uniforme – nikdy nevedia, čo prinesie zvoniaci telefón

Typ: ostatné
Opačné stredisko MsPTelefónny v operačnom stredisku Mestskej polície v Dubnici nad Váhom sa v najväčšej periodicite rozozvučia počas piatkovej a sobotňajšej noci. Väčší pohyb ľudí v meste počas víkendových dní, často spojený s priestupkami, sa v štatistikách polície výrazne odráža.

Mestskí policajti si musia neraz poradiť z patologicko-sociálnymi javmi. Stretávajú sa s opitými ľuďmi, s ľuďmi bez domova, s výtržníkmi i s jedincami, ktorí si chcú siahnuť na život. Hoci takýchto prípadov je najviac cez víkendy, zriedkavé nie sú ani počas bežných dní.

Keď nám zástupca náčelníka mestskej polície Peter Kubica ukazuje zložku s fotografiami z policajných výjazdov, nie je to pekný pohľad. Alkohol, zranení ľudia i takí, ktorí si siahli na život. Žalúdok mestského policajta musí veľa zniesť. Počas 12-hodinovej služby riešia problémy v doprave, odprevádzajú deti do škôl, preberajú zodpovednosť za túlavých psov, riešia krádeže či protispoločenské správanie. Negatívne javy však vyvažujú tie pozitívne, hoci ich je menej. „Síce nemáme na dverách nášho vozidla napísané pomáhať a chrániť, snažíme sa tým maximálne riadiť,“ vysvetlil Kubica. Dodal, že služba mestského policajta je v podstate nepretržitá. Telefón môže zazvoniť aj mimo služby, udalosti sú nepredvídateľné. Mestskí policajti sú obyvateľom mesta k dispozícii počas 24-hodinovej pohotovosti každý pracovný deň i sviatok. Aktuálne pozostáva tím polície približne z dvadsiatky zamestnancov.

Ako sa môže verejnosť obrátiť na mestských policajtov?

Telefonicky cez bezplatnú linku

159

Telefonicky cez pevnú linku

042/ 44 21 145

Telefonicky cez mobilnú linku

0908 788 159

E-mailovo

msp@dubnica.eu

Osobne

v sídle mestskej polície alebo priamo so službukonajúcim príslušníkom v teréne

 

Mesto monitoruje zmodernizovaný kamerový systém

Bezpečnosť a čistota v meste je mozaikou vyskladanou z práce polície, disciplinovanosti obyvateľstva, represívnych a prevenčných opatrení. S cieľom zvýšiť bezpečnosť obyvateľov mesta a ich majetku v priebehu minulého roka investovalo mesto do modernizácie kamerového systému mestskej polície viac ako 8-tisíc eur z vlastných zdrojov a ďalších 6-tisíc eur získalo z dotácie. Okrem toho, že kamerový systém  priamo umožňuje nepretržitú vizuálnu kontrolu vybraných lokalít, má aj prevenčné pôsobenie, kedy vedomie, že miesto je kamerami monitorované, čiastočne potláča snahy o nezákonné konanie osôb.

V obnove systému sa pokračuje aj tento rok. „Pre zlepšenie bezpečnosti občanov a stavu verejného poriadku prebehne tento mesiac výmena časti kamier monitorovacieho systému za kamery s vysokou rozlišovaciu schopnosťou. S touto činnosťou sme začali už minulý rok a veríme, že bude úspešný podaný projekt na rozšírenie kamerového systému a budeme môcť kamery posunúť aj do tých častí mesta, v ktorých doteraz umiestnené nie sú,“ informoval náčelník polície Tibor Rehák s tým, že aktuálne sa v meste nachádza 32 kamier, minulý rok jedna pribudla na novom workoutovom ihrisku a druhá na križovatke ulíc Bratislavská, Školská a Andreja Kmeťa.

Budova mestskej polície.

Reprezentatívnejšie už v tomto čase tiež  po dlhej dobe pôsobí aj sídlo polície. Do opravy fasády, jej náteru, obkladu a tiež do čiastočného zateplenia prístavby budovy mesto investovalo viac ako 7 500 eur. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 2 800 eur by mali tento rok pomôcť operačné stredisko klimatizovať, osadiť zábradlia pri vstupe do objektu mestskej polície a vymeniť oporné stĺpy prestrešenia.

Len spolu tvoríme mesto

Bezpečné a čisté mesto dokážeme vytvoriť len spoločnými silami. Na to, aby mestská polícia dokázala zabrániť vandalizmu a prečinom obyvateľa mesta voči druhému obyvateľovi, je nevyhnutné spojiť sily a posilniť spoluprácu mesta a polície a obyvateľov Dubnice nad Váhom. Preto, ak verejnosť disponuje informáciou, ktorá by mohla príslušníkom mestskej polície pomôcť s objasňovaním priestupkov alebo akýmkoľvek iným spôsobom, mesto vyzýva ľudí, aby sa neváhali ozvať priamo príslušníkom mestskej polície na niektorý z uvedených kontaktov. Nie je v silách policajtov zistiť a vyriešiť každé porušenie zákona bez pomoci svedkov a bez informácií, ktorými obyvatelia často disponujú. Pre eliminovanie nezákonnej činnosti je nevyhnutná spolupráca občanov. Hoci objasnenosť priestupkov zaevidovaných mestskou políciou je relatívne vysoká, vždy sú kľúčové informácie očitých svedkov.

Opačné stredisko MsP

Najefektívnejšie je využiť linku 159

Polícia zároveň upozorňuje, že ak obyvatelia polícii nahlasujú nejaký incident, je potrebné, aby venovali pozornosť pokynom dispečera. „Pri oznamovaní nezákonného konania telefonicky obyvatelia často neuvedú údaje potrebné na lokalizáciu miesta konania a ďalšie informácie potrebné na efektívny zásah polície. Preto operačný policajt kladie volajúcim otázky týkajúce sa upresnenia miesta činu, koľko osôb sa na mieste nachádza, prípadný popis páchateľov a iné potrebné údaje. Volajúci sú často v strese, čomu rozumieme, no zistenie potrebných údajov umožní urýchlenie a efektivitu zásahu,“ dodal náčelník mestskej polície s tým, že najefektívnejší a aj najrýchlejší spôsob komunikácie s mestskou políciou je bezplatná linka 159.

Defibrilátor, ktorý pomáha zachraňovať životy

Služobné vozidlo mestskej polície je vybavené automatickým externým defibrilátorom. Počas stálej služby sú službukonajúci policajti pripravení defibrilátor v prípade potreby kedykoľvek použiť. Zástupca náčelníka polície spomína na prípad, keď prístroj využili v autobuse prímestskej autobusovej dopravy: V autobuse prišlo cestujúcej zle a stratila vedomie. Vodič vozidlo odstavil na zastávke pri dubnickej priemyslovke, následne sme boli privolaní ako hliadka na poskytnutie pomoci. S využitím defibrilátora bola cestujúca privedená späť k vedomiu a odovzdaná do rúk rýchlej zdravotníckej pomoci.“ Externý prístroj, ktorým vždy hliadka mestskej polície vo vozidle disponuje, môže byť pri záchrane života kľúčovým, nakoľko v prípadoch zlyhania srdca rozhoduje každá sekunda.

Defibrilátor vo vozidle MsP

Vedeli ste, že... ?

 • Mestská polícia Dubnica nad Váhom  bola zriadená dňa 14. marca 1991, takže jej príslušníci pôsobia v našom meste viac ako štvrťstoročie.
 • Územie mesta je pre potreby výkonu práce mestskej polície rozdelené do 8 obvodov. Každý z obvodov je pridelený konkrétnym policajtom, aby lepšie poznali problematiku a stav pridelenej časti mesta.
 • Vo dvore mestskej polície nájdete aj koterce so psíkmi, ktorí nemajú domov a ku ktorým boli privolaní mestskí policajti. Tí spolupracujú s občianskym združením Trenčianske labky, ktoré psíkov ponúkajú na adopciu. Dokým si nájdu nový domov, nachádzajú sa na policajnej stanici.
 • Až jednu štvrtinu tímu dubnických mestských policajtov tvoria pravidelní darcovia krvi. Dvaja z nich sú držiteľmi zlatej plakety za 40-násobné darovanie krvi a jeden príslušník sa pýši striebornou plaketou.

 

Kde všade môžete stretnúť mestských policajtov?

 • v teréne pri privolaní k priestupkom
 • v školách a rôznych organizáciách pri realizácii prednášok v rámci preventívnej činnosti
 • na priechodoch pre chodcov v čase dochádzania detí do škôl a škôlok
 • na obhliadkach budov, na ktoré mestská polícia dozerá
 • na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akciách ako dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku

       Aký bol rok 2018 s mestskou políciou?

 • V priebehu roku 2018 príslušníci mestskej polície na území mesta zistili a riešili spolu 2425 priestupkov.
 • Z tohto počtu bolo 1068 dopravných priestupkov a 1357 tzv. ostatných priestupkov (priestupky proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu,  proti majetku a i.)  
 • Policajti vykonali 26 akcií, debát a besied na školách s účasťou viac ako 900 detí.
 • Za minulý rok policajti našli 175 osôb bezvládne ležiacich na komunikáciách, chodníkoch a ostatných verejných priestranstvách. 
 • V roku 2018 vyhľadali policajti 1 stratené  dieťa  a troch seniorov, najstaršieho vo veku 90 rokov.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 24. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2019 17:01
Autor: Veronika Rezáková