Obsah

Rokokové súsošie sv. J. Nepomuka

Rokokové súsošie sv. J. Nepomuka