Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

415/2017

2 500,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

414/2017

3 500,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

407/2017/RSM

175 327,95 EUR

TWINLOGY s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality

411/2017/RSM

6 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín

Mesto Dubnica nad Váhom

19.12.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

401/2017

1 368,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

396/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

395/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

394/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

393/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

405/2017/RSM

3 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

Poistná zmluva

403/2017/RSM

929,23 EUR

Generali Poisťovňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

Poistná zmluva

402/2017/RSM

214,75 EUR

Generali Poisťovňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.12.2017

Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku-2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

392/2017

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Maska

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

400/2017/RSM

1 500,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

399/2017/RSM

400,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov

250/2017/D1

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom č. DNV2111/2017

397/2017

Neuvedené

INTA, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

DODATOK Č. 4 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky, údržby, modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Dubnica nad Váhom a mestskej časti Prejta č. 1/2004, zo dňa 10.09.2004, v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.03.2007, dodatku č. 2 zo dňa 1.12.20

381/2008/D4 2017

Neuvedené

ELTODO OSVETLENIE, s .r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

398/2017/RSM

10 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2017

Kúpna zmluva

345/2017

291,29 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2017

Zmluva o dielo

387/2017

78 480,00 EUR

Ing. František Víťazka - STAVIT

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2017

Kúpna zmluva

300/2017

660,04 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

04.12.2017

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20171204

2017/0100294 - 2017/0100312

442,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2017

Zmluva o spolupráci

391/2017/RSM

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I033-221-10

369/2017/RSM

671 500,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: