Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

87/2022/Rpa

Neuvedené

Zuzana Muráriková

Mesto Dubnica nad Váhom

18.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

59/2022

Neuvedené

GOPAY s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.03.2022

Kúpna zmluva

60/2022/RŽP

10 836,72 EUR

Slovensko kvitne, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.03.2022

Zmluva o spolupráci

51/2022

90%

Umelecká agentúra Mystik, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2022

Zmluva o dielo

68/2022

6 480,00 EUR

UAVIS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

44/2022

viď. príloha

Slovanet, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

63/2022/RSM

v zmysle čl. IV. ods. 1 zmluvy

MAGNA ENERGIA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

78/2022/Rpa

Neuvedené

Mgr. Iveta Tomanička

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

77/2022/Rpa

Neuvedené

Kristína Hudecová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

76/2022/Rpa

Neuvedené

Alexandra Nečesaná

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

75/2022/Rpa

Neuvedené

Michala Poliaková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

31/2022/RSV

1 625 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie

30/2022/RSV

42 000,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

DODATOK Č.3 K ZMLUVE O DIELO

193/2018/D302022

Neuvedené

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

71/2022/Rpa

Neuvedené

Katarína Reháková

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

70/2022/Rpa

Neuvedené

Juraj Jaroš

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

69/2022/Rpa

Neuvedené

Adam Rehák

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

Zmluva č. 61/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

61/2022/OddE

700,00 EUR sedemsto EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2022

ZMLUVA o spolupráci

50/2022

Neuvedené

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2022

Zmluva o dielo

52/2022

3 144 240,00 EUR

STROJSTAV spol. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2022

Rámcová dohoda

58/2022

213 723,44 EUR

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

66/2022/Rpa

Neuvedené

Andrea Vargová

Mesto Dubnica nad Váhom

07.03.2022

Dodatok č. 1

0119-PRB/2021/D1

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

07.03.2022

Dodatok č. 1

0118-PRB/2021/D1

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: