Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2021

Zmluva č. 243/2021/OddE o poskytnutí dotácie

243/2021/OddE

1 300,00 EUR jedentisíctristo eur

Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

08.09.2021

Zmluva č. 176/2021/OddE o poskytnutí dotácie

176/2021/OddE

2 300,00 EUR dvetisíctristo eur

Dubnické Divadlo

Mesto Dubnica nad Váhom

08.09.2021

Dodatok č. 1

152/2021/D1/2021

Neuvedené

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021

200/2021/Oddš

30 000,00 EUR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0300240 do 2021/0200271

975,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.09.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

236/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.09.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

237/2021

30,00 EUR

Jozef Baran

Mesto Dubnica nad Váhom

02.09.2021

Mandátna zmluva

247/2021

7 038,00 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.09.2021

Dodatok č. 1

30/2021/D1/2021

Neuvedené

STROJSTAV spol. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.08.2021

Zmluva č. 244/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená

244/2021/Odde

5 700,00 EUR päťtisícsedemsto eur

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

31.08.2021

Nájomná zmluva

186/2021/RMS

520,00 EUR

Dispensa, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Príkazná zmluva

242/2021/OddK

200,00 EUR

Bc. Tomáš Tinath

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Príkazná zmluva

240/2021/OddK

80,00 EUR

Štefan Ročiak

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Príkazná zmluva

241/2021/OddK

200,00 EUR

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 173/2021/OddVÚP

173/2021/OddVÚP/D1/2021

76 035,14 EUR

PEMAL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Príkazná zmluva

238/2021/OddK

45,00 EUR

Jakub Ondrášik

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Príkazná zmluva

239/2021/OddK

45,00 EUR

Alexej Batka

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

O poskytnutí dotácie

245/2021/OddE

7 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Dodatok č. 9 k Hromadnej poistnej zmluve č. 7505811207

373/2011/D9 2021

52,86 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 800305 0002

218/2012/D6 2021

973,12 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Poistná zmluva

246/2021/RSM

670,98 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2021

Zmluva o dielo

217/2021

45 735,69 EUR

značenie.sk, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2021

Zmluva č. 232/2021/0ddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

232/2021/0ddE

2 800,00 EUR

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2021

Protokol č. 01099/2021-0V-0250092/21-00 /'1su v (!__' o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

118/2021

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

220/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: