Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.05.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

109/2021

250,00 EUR

Mgr. Sabina Jankovičová ArtD.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

90/2021

300,00 EUR

Jaroslav Vyhnička

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA

115/2021

4 300,00 EUR

GALGAN MUSIC s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.05.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2021/001064-317

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

25.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

106/2021

Neuvedené

Ľubomír Zábojník, Erika Kapušová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

92/2021

Neuvedené

Spoločenský dom - plus s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

91/2021

Neuvedené

Spoločenský dom - plus s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2021

Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu

105/2021/RSM

7 000,00 EUR

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2021

Dodatok č. 1

46/2021/D1/2021

619 473,89 EUR

SPORT Construction a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.05.2021

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

79/2021/RSM

Neuvedené

Inova Logic, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.05.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

88/2021/VO

Neuvedené

Commander Services s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

56/2021/VO

702,24 EUR

Commander Services s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.05.2021

NÁJOMNÁ ZMLUVA

85/2021/RSM

Neuvedené

Michal Fabuš

Mesto Dubnica nad Váhom

18.05.2021

NÁJOMNÁ ZMLUVA

419/2020/RSM

166,00 EUR

Ranč Lhota, a s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.05.2021

Kúpna zmluva

95/2021/RŽP

6 000,00 EUR

STEBERG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.05.2021

Dohoda o spolupráci č. 24/2021/RSM

24/2021/RSM

390,00 EUR

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

433/2020/D1/2021RSM

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Mesto Dubnica nad Váhom

14.05.2021

Zmluva o výpožičke

84/2021/RSM

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.05.2021

Zmluva č. 110/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

110/2021/OddE

1 000,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

12.05.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100026 do 2021/0100057

822,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

10.05.2021

NÁJOMNÁ ZMLUVA

16/2021/RSM

Neuvedené

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

06.05.2021

NÁJOMNÁ ZMLUVA

83/2021/RSM

325,62 EUR

PaB Gastro s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.05.2021

Zmluva o dielo

87/2021

156 677,82 EUR

REDOX-ENEX s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.05.2021

Zmluva o dielo

86/2021

210 079,18 EUR

REDOX-ENEX s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.05.2021

Licenčná zmluva

57/2021/RSM

Neuvedené

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: