Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.12.2022

Nájomná zmluva

2022/0100205 do 2022/0100225

511,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

15.12.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

441/2022

21,60 EUR

Greenlogy a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.12.2022

Rámcová dohoda

440/2022

2 500 000,00 EUR

Greenlogy a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2022

Príkazná zmluva

426/2022

50,00 EUR

Bc. Ľubomíra Zemková

Mesto Dubnica nad Váhom

13.12.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

407/2022

2 990,00 EUR

Verea, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

417/2022

Neuvedené

Ing. Danka Balalová

Mesto Dubnica nad Váhom

07.12.2022

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

415/2022

11,19 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Milan Juríček

07.12.2022

DOHODA č. 22/13/010/100

425/2022/Rpa

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

07.12.2022

Hromadná licenčná zmluva

423/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

05.12.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

431/2022

250,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2022

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

393/2022/OddVÚP

30 199,20 EUR

U / U Studio s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2022

Zmluve o dielo a licenčná zmluva

D2/2022

36 519,60 EUR

AXA Projekt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2022

Príkazná zmluva

430/2022

60,00 EUR

Elena Kňažeková

Mesto Dubnica nad Váhom

01.12.2022

Príkazná zmluva

428/2022

60,00 EUR

Dominika Dardová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2022

Zmluva o poskytnutí príspevku

59/2020/RSM/D2 2022

300 000,00 EUR

Slovenský atletický zväz

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

420/2022/RSM

108 €/hod.

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2022

Zmluva o dielo

405/2022/OddVÚP

30 766,26 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2022

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 295/2021/OddVÚP

295/2021/D3/2022

689 527,12 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.11.2022

Príkazná zmluva

418/2022

700,00 EUR

Ján Gurín

Mesto Dubnica nad Váhom

28.11.2022

Zmluva o spolupráci

406/2022

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2022

Zmluva o spolupráci

424/2022

500,- € / 80%

Mestské divadlo Považská Bystrica o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2022

Hromadná licenčná zmluva

404/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

22.11.2022

Dodatok o zmene ceny č. 01/2023 ku ZMLUVE O DODÁVKE ELEKTRINY č.13/2015

454/2015/RSM D3 2022

20,00€ / MWh

BlOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.11.2022

Príkazná zmluva

416/2022

200,00 EUR

RNDr. Vladimír Ondejčík

Mesto Dubnica nad Váhom

21.11.2022

Príkazná zmluva

412/2022

100,00 EUR

Emma Vavrušová

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: