Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.03.2023

Rámcová dohoda

87/2023/OddVÚP

20 000,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

74/2023/RSM

Neuvedené

Peter Motešický, Jaroslava Motešická

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

78/2023/RSM

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2023

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO č. 295/2021/OddVÚP

295/2021/OddVÚP/D4/2023

677 276,51 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2023

Zmluva o spolupráci v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

77/2023

Neuvedené

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

20.03.2023

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

263/2022/VO/D1/2023

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

20.03.2023

Príkazná zmluva

40/2023

7 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.03.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

24/2023/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.03.2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

23/2023/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.03.2023

Hromadná licenčná zmluva

67/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2023

Zmluva o prevode vlastníctva

147/2022/RSM

2 777,34 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

18/2022/D2 2023

1 327 232,17 EUR

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.03.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

20/2023/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.03.2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

19/2023/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2023

Rámcová dohoda

70/2023/RSM

19 963,00 EUR

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2023

Zmluva o zabezpečení verejného koncertu, uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

66/2023

Neuvedené

CANTO, k.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.03.2023

Nájomná zmluva

2023/0300004 do 2023/0100017

393,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2023

Zmluva o dodávke plynu

60/2023/RSM

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere

47/2023/OddE/D1/2023

Neuvedené

Environmentálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2023

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

57/2023/RSM

11,45 EUR

Jozef Belica a manželka Oľga Belicová

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2023

Zmluva o pripojení

51/2023/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.03.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní webového portálu OPS

312/2020/RSM/D1/2023

1 800,00 EUR

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Mesto Dubnica nad Váhom

03.03.2023

Zmluva o účinkovaní

58/2023/OddK

Neuvedené

ANDYLUZIA s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.03.2023

Dodatok č.1 k Zmluve č. 436/2022/OddŠ

436/2022/OddšD1/2022

281 646,76 EUR

Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza

Mesto Dubnica nad Váhom

01.03.2023

Dodatok č.1 k Zmluve č. 437/2022/OddŠ

437/2022/OddšD1/2022

85 235,89 EUR

Mgr. Ján Sirotka

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: