Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

119/2021

1 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

05.08.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100196 do 2021/0100239

1 199,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.07.2021

Zmluva o poskytnutí NFP

215/2021

578 773,44 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

23.07.2021

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

207/2021/RŽP

192 925,20 EUR

ESPIK Group s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.07.2021

Hromadná licenčná zmluva

191/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

23.07.2021

Zmluva o vzájomnej spolupráci

212/2021

Neuvedené

Mesto Nová Dubnica

Mesto Dubnica nad Váhom

23.07.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

211/2021

500,00 EUR

Mgr. Erik Svitok

Mesto Dubnica nad Váhom

23.07.2021

Zmluva o umeleckom výkone

210/2021

600,00 EUR

Jozef Kamencay

Mesto Dubnica nad Váhom

23.07.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

208/2021

400,00 EUR

Mgr. art. Tibor Kubička

Mesto Dubnica nad Váhom

22.07.2021

Darovacia zmluva

202/2021/VO

2 500,00 EUR

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.07.2021

Zmluva o umeleckom výkone

210/2021

1 200,00 EUR

Samuel Hošek

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Zmluva o umeleckom výkone

192/2021

200,00 EUR

Archívny Chlapec/Richard Vávra

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Príkazná zmluva

205/2021

30,00 EUR

Anton Štefanec

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Príkazná zmluva

204/2021

30,00 EUR

Jarmila Bajzíková

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Príkazná zmluva

203/2021

30,00 EUR

Jaroslava Balogová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Príkazná zmluva

174/2021

80,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Nájomná zmluva

148/2021/RSM

36,00 EUR

Tomáš Pastorek

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

206/2021/OddE

300,00 EUR

Partizán CUP

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

198/2021/OddE

350,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Zmluva o dielo

201/2021/OddVUP

130 562,03 EUR

PEMAL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2021

Zmluva o nájme

_

311,33 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

DUMAT, mestská príspevková organizácia

16.07.2021

Zmluva č. 190/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

190/2021/OddE

420,00 EUR

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

16.07.2021

Zmluva č. 195/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

195/2021/OddE

1 250,00 EUR

Srdiečko o.z. pri CVČ

Mesto Dubnica nad Váhom

16.07.2021

Zmluva č. 189/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

189/2021/OddE

500,00 EUR

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

16.07.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

177/2021

100,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: