Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Dubnica nad Váhom

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Kontaktné spojenie
Loviška Zdenko, Ing.

v čase do 12.30 - Klientske centrum: +421424455757

v čase po 12.30: +421424455761

E-mail: zdenko.loviska@dubnica.eu

Lukáč Vladimír

Mobil: +421 918 117 031

E-mail: vladimir.lukac@dubnica.eu